22 Forres Street, Seatoun, Wellington 6022 seatounvillagehall@gmail.com